اعتیاد را ترک نکنید!درمان کنید!

لژيون آقاي حبيب الله رسولي (همسفران)

وادي چهاردهم و تاثير آن بر روي من

بنام خدا

جلسه پنجشنبه لژيون در شعبه آکادمي در تاريخ  1393.6.20با حضور تعداد 23 نفر از اعضاء راس ساعت 14.30  با استادي آقا کمال و با دستور جلسه وادي چهاردهم و تاثير آن بر روي من  آغاز شد.

در اين جلسه ابتدا اعضاء لژيون در خصوص موضوع جلسه مشارکت نمودند و پس از آن راهنماي گرامي آقا حبيب الله مطالبي را به شرح زير بيان نمودند :

در خصوص محبت که در وادی 14 آمده است باید به یک سری نکات دقت زیادی کرد!

1- اولا در هیچ چیز افراط و تفریط خوب نیست حتی عبادت! این درست نیست ازصبح تا شب نماز و دعا بخوانیم یا به عبارت دیگر کم و زیاد عبادت کنیم باید اندازه عبادت کرد مانند باران که کم آن خشکسالی و زیاد آن سیل ایجاد می کند همچنین در ادبیات داریم " اندازه نگه دار که اندازه نکوست" همچنین در قران کلمه قدر آماده که همان معنای اندازه است

2- در خصوص محبت همچنین باید توجه کرد که محبت فقط به معنای اظهار لطف ویا عمل همراه با لطف و نوازش نیست مثلا خداوند، هم بهشت فرستادن بندگانش از سر لطف است هم جهنم فرستادن! مانند تیغ جراحی اگر چهبدن را پاره می کند ودرد و خونریزی دارد ولی از سر محبت است.

3- حالا کجا و چگونه محبت را بشکل صحیح انجام دهیم ؟ یا با تحقیق و دانشی که کسب می کنیم ویا از متخصصین در این خصوص راهنمایی می گیریمکه ما در کنگره در خصوص نحوه محبت از راهنمای خود کمک می گیریم که گاهی خونه راه ندادان مسافر عین محبت به او می باشد.

4- محبت به عبارتی بهترین عمل در بهترین زمان می باشد

5- مورد دیگری که دراین خصوص باید گفت اعتدال در محبت است که اصولا در آمیزه های دینی داریم به اعتدال رفتار کنید که به تقوا نزدیکتر است

6- و در آخر دعا میکنیم خداوند قدرت تشخیص عمل صحیح را به ما بدهد که این نیازمند آن است که مطیع خداوند باشیم.

 (  از آقا کامران بخاطر تهيه اين خلاصه تشکر ميکنم  )

جلسه در ساعت 16 با دعاي کنگره 60 پايان يافت .

+ نوشته شده در  جمعه بیست و یکم شهریور 1393ساعت 23:23  توسط محمد  | 

کتاب عشق

بنام خدا 

جلسه سه شنبه لژيون در پارک در تاريخ 1393.6.18 با حضور تعداد 16نفر از اعضاء راس ساعت 16  و با استادي آقا حبيب الله و با دستور جلسه مطالعه کتاب عشق نوشته آقاي مهندس دژاکام  آغاز گرديد :

در این جلسه وادي 1 از کتاب عشق مطالعه گرديد و در ادامه راهنماي گرامي به سوالات اعضاء در خصوص اين وادي پاسخ دادند .

پس از آن هريک از حاضرين در خصوص مطالب بخش اول کتاب برداشت ها ، نظرات و تجارب خود را بيان را ارايه کردند .

جلسه در ساعت 17.45  با دعاي کنگره 60  پايان يافت .

+ نوشته شده در  سه شنبه هجدهم شهریور 1393ساعت 21:56  توسط محمد  | 

نکته

خداوند

گنجشک با خدا قهر بود.......

روزها گذشت و گنجشگ با خدا هیچ نگفت . 

فرشتگان سراغش را از خدا می گرفتند و خدا هر بار به فرشتگان این گونه می گفت: می آید ؛ 

من تنها گوشی هستم که غصه هایش را می شنود و یگانه قلبی هستم که دردهایش را در خود نگاه میدارد..... 

و سرانجام گنجشک روی شاخه ای از درخت دنیا نشست. 

فرشتگان چشم به لب هایش دوختند، گنجشک هیچ نگفت و خدا لب به سخن گشود : با من بگو از آن چه سنگینی سینه توست. 

گنجشک گفت : لانه کوچکی داشتم، آرامگاه خستگی هایم بود

و سرپناه بی کسی ام. تو همان را هم از من گرفتی. 

این طوفان بی موقع چه بود؟ چه می خواستی؟ 

لانه محقرم کجای دنیا را گرفت ه بود؟ و سنگینی بغضی راه کلامش بست. 

سکوتی در عرش طنین انداخت فرشتگان همه سر به زیر انداختند. خدا گفت:ماری در راه لانه‌ات بود. 

باد را گفتم تا لانه ات را واژگون کند. آن گاه تو از کمین مار پر گشودی. 

گنجشگ خیره در خدائیِ خدا مانده بود. 

خدا گفت: و چه بسیار بلاها که به واسطه محبتم از تو دور کردم و تو ندانسته

به دشمنی ام برخاستی! اشک در دیدگان گنجشک نشسته بود. ناگاه چیزی درونش فرو ریخت ... 

های های گریه هایش ملکوت خدا را پر کرد

 

+ نوشته شده در  سه شنبه هجدهم شهریور 1393ساعت 0:33  توسط محمد  | 

هفته ايجنت و مرزبان

بنام خدا

جلسه پنجشنبه لژيون در شعبه آکادمي در تاريخ  1393.6.6 با حضور تعداد 24 نفر از اعضاء راس ساعت 14.30  با استادي آقا مصطفي و با دستور جلسه هفته ايجنت و مرزبان  آغاز شد.

در اين جلسه استاد مطالبي را بيان نمودند پس از آن اعضاء لژيون در خصوص موضوع جلسه مشارکت نمودند که خلاصه آن به شرح زير است :

1- از مهمترين وظايف ايجنت و مرزبان حفظ و نگهباني از قوانين و حرمت هاي کنگره 60 است  .

2- قوانين ضامن بقاي هر تشکيلاتي هستند بنابراين بر همه فرض است که نسبت به اجراي دقيق آن ها همت نمايند .

3- هريک ازما خود به نوعي مرزبان کنگره هستيم و بايد از حرمت ها و قوانين آن حراست نماييم .

 جلسه در ساعت 16 با دعاي کنگره 60 پايان يافت .

+ نوشته شده در  پنجشنبه ششم شهریور 1393ساعت 22:44  توسط محمد  | 

بخش دوم سي دي گره مسئوليت

بنام خدا

جلسه سه شنبه لژيون پارک در تاريخ 1393.6.4 با حضور تعداد 18 نفر از اعضاء راس ساعت 16  و با استادي آقا محمدو با دستور جلسه بخش دوم سي دي گره مسئوليت آغاز گرديد :

در این جلسه آقا عطا بخش دوم مطالب سي دي گره مسئوليت را ارايه نمودند که خلاصه مطالب آن در بخش هاي بعدي ارايه مي شود.

پس از آن هريک از حاضرين در خصوص مطالب سي دي برداشت ها ، نظرات و تجارب خود را بيان را ارايه کردند .

جلسه در ساعت 17.35  با دعاي کنگره 60  پايان يافت .     

+ نوشته شده در  سه شنبه چهارم شهریور 1393ساعت 23:35  توسط محمد  | 

قضاوت و جهالت

بنام خدا

جلسه پنجشنبه لژيون در شعبه آکادمي در تاريخ  1393.05.30 با حضور تعداد 19 نفر از اعضاء راس ساعت 14.30  با استادي آقا صمد و با دستور جلسه قضاوت و جهالت  آغاز شد.

در اين جلسه پس از صحبت کوتاهي از سوي استاد اعضاء لژيون در خصوص موضوع جلسه يعني قضاوت و جهالت مطالبي بيان نمودند که خلاصه آن به شرح زير است :

1- اصلي ترين عامل قضاوت هاي نامربوط جهالت فرد قضاوت کننده است .

2- اگر بدانيم که گاهي با قضاوت هاي نابجاي خود باعث چه صدماتي در ديگران مي شويم قضاوت نمي کنيم .

3- قضاوت آنجا صورت مي پذيرد که ما خود را از ديگران بهتر مي دانيم و خطاهاي خود را نمي بينيم بلکه خود را مبري از هرگونه اشتباهي مي بينيم .

4- اغلب قضاوت هاي ما در مورد ديگران بر اساس ظاهر است و تقريبا در همه موارد هم اشتباه است .

5- براي اينکه قضاوت نکنيم بايد به خود القاء کنيم که اساسا چه ضرورتي دارد در مورد ديگران قضاوت کنيم

 

جلسه در ساعت 16 با دعاي کنگره 60 پايان يافت .

+ نوشته شده در  پنجشنبه سی ام مرداد 1393ساعت 20:1  توسط محمد  | 

بنام خدا

جلسه پنجشنبه لژيون در شعبه آکادمي در تاريخ  1393.05.23 با حضور تعداد 19نفر از اعضاء راس ساعت 14.30  با استادي آقا حبيب الله آغاز شد.

در اين جلسه استاد مواردي را در رابطه با نظم و انضباط و تکاليف رهجوها بيان نمودند :

 

جلسه در ساعت 16 با دعاي کنگره 60 پايان يافت . 

+ نوشته شده در  جمعه بیست و چهارم مرداد 1393ساعت 23:30  توسط محمد  | 

يک نکته

درخت و مسافر

  مسافری خسته كه از راهی دور می آمد به درختی رسيد و تصميم گرفت كه در سايه آن قدری اسـتراحت كند،

غافـل از اين كه آن درخت جـادويی بود، درختی كه می توانست آن چه كه بر دل او می گذرد را برآورده سازد...! 

وقتی مسافر روی زمين سخت نشست با خودش فكر كرد چه خوب می شد اگـر تختخواب نـرمی در آن جا بود

 و او می تـوانست قـدری روی آن بيارامد.

فـوراً تختي كه آرزويـش را كرده بود در كنـارش پديـدار شـد !!!

مسافر با خود گفت: چقدر گـرسـنه هستم. كاش غذای لذيـذی داشتم... 

ناگهان ميـزی مملو از غذاهای رنگارنگ و دلپذيـر در برابرش آشـكار شد.

پس مـرد با خوشحالي خورد و نوشيد... 

بعـد از سیر شدن ، كمی سـرش گيج رفت و پلـک هايش به خاطـر خستگی و غذايی كه خورده بود سنگين شدند.

خودش را روی آن تخت رهـا كرد و در حالـی كه به اتفـاق های شـگفت انگيـز آن روز عجيب فكـر می كرد با خودش گفت

قدری ميخوابم. ولی اگر يک ببر گرسنه از اين جا بگـذرد چه؟ 

و ناگهان ببـری ظاهـر شـد و او را دريد... 

هر يك از ما در درون خود درختی جادويی داريم كه منتظر سفارش هايی از جانب ماست. 

ولي بايد حواسـمان باشد،  چون اين درخت افكار منفی، ترس ها، و نگرانی ها را نيز تحقق میبخشد. 

بنابراين مراقب آنچه كه به آن می انديشيم باشيم...

 

 

+ نوشته شده در  سه شنبه هفتم مرداد 1393ساعت 17:51  توسط محمد  | 

بخش دوم نقض فرمان

بنام خدا

جلسه سه شنبه لژيون در پارک در تاريخ 1393.04.31 با حضور تعداد 17 نفر از اعضاء راس ساعت 16  و با استادي راهنماي گرامي آقا حبيب الله  آغاز گرديد :

در این جلسه آقا حبيب الله بخش دوم مطالب سي دي نقض فرمان را ارايه نمودند که خلاصه مطالب ارايه شده به شرح زير است :

1- انسان بايستي با تاسي از فرمان الهي همواره از اصل تغافل و چشم پوشي ديگران استفاده کند يعني عيوب ديگران را نبيند .

2- در کنگره 60 محبت خود يک وادي است آنهم مهمترين وادي ، ما از اين وادي مي آموزيم که بايستي به ديگران محبت کرد اما محبت بدون انتظار و توقع .

3- خداوند بزرگ بسيار رحمان و رحيم است اگر هم جايي از جهنم صحبتي مي شود بيشتر نقش انذار دهنده دارد نه خشم و غضب .

4-  افرادي که از وادي محبت دور هستند زندگي را به خودشان و ديگران سخت مي کنند .

5- نکته ديگر اينکه هرچه يک فرد بيشتر در تاريکي ها وارد شود زماني که از تاريکي به سمت روشنايي و نور باز ميگردد لذت او از روشنايي بيشتر است البته اين به آن معنا نيست که ما براي لذت بردن بيشتر خودمان را در تاريکي ها وارد کنيم و تاريکي را تجربه کنيم بلکه منظور اينست که اگر يک فردي به هردليل تاريکي را تجربه کرد لذت او از روشنايي بيشتر خواهد بود .

6- آزمايش هاي الهي براي تکامل ما است خداوند مي فرمايد چه بسا چيزهايي که به ظاهر براي انسان ناخوشايند است ولي در آن خير و برکت براي انسان وجود دارد .

7- توبه يعني برگشت به نقطه صفر اگر فردي به جهت منفي برود و متوجه اشتباه خودش بشود توبه کردن يعني برگشتن او به نقطه اي که حرکت به سمت منفي را از آنجا شروع کرده است .

8- نکته ديگر اينکه ما نبايد خودمان را از ديگران بالاتر و برتر بدانيم و ديگران را ضعيف فرض کنيم بلکه بايد خودمان را از ديگران پايين تر بدانيم

پس از آن هريک از حاضرين در اين خصوص مطالبي را ارايه کردند .

جلسه در ساعت 17.45  پايان يافت .                   

+ نوشته شده در  سه شنبه سی و یکم تیر 1393ساعت 23:20  توسط محمد  | 

وادي يازدهم

بنام خدا

جلسه پنجشنبه لژيون در شعبه آکادمي در تاريخ  1393.04.26 با حضور تعداد 20 نفر از اعضاء راس ساعت 14.30  با استادي آقا محمدرضا  و با دستور جلسه وادي يازدهم  آغاز شد.

 

با شروع جلسه استاد از اعضاء لژيون خواستند تا نظرات و تجارب خود را پيرامون وادي يازدهم بيان نمايند که اعضاء نيز مطالب با خلاصه زير ارايه نمودند :

1-  خروشندگي و جوشش نشان دهنده اين است که با تلاش و کوشش مي توان به مقصد و مقصود رسيد همچنان که رودهاي خروشان و چشمه هاي جوشان به بخر و اقيانوس مي رسند .

2-  هر فرد بايد همانند چشمه از خودش جوشش داشته باشد و نبايد منتظر اقدامي توسط ديگران باشد .

3- برداشت ديگر اينکه يک چشمه و رود براي رسيدن به دريا بايستي در مسير خود گياهان درختان و زمين هاي خشک را سيراب کند در مثال آن اينکه اگر نعمتي از سوي خداوند به ما داده شد نبايد آن را فقط براي خودمان نگه داريم بلکه بايد از منافع آن ديگران را هم بهره مند سازيم .

4- رکود مانع از رسيدن ما به هدف مي شود حرکت همانند رود خروشان و چشمه جوشان مقدمه رسيدن به هدف مي باشد .

 جلسه در ساعت 16 با دعاي کنگره 60 پايان يافت

 

+ نوشته شده در  پنجشنبه بیست و ششم تیر 1393ساعت 22:15  توسط محمد  | 

مطالب قدیمی‌تر