اعتیاد را ترک نکنید!درمان کنید!

لژيون آقاي حبيب الله رسولي (همسفران)

بخش دوم نقض فرمان

بنام خدا

جلسه سه شنبه لژيون در پارک در تاريخ 1393.04.31 با حضور تعداد 17 نفر از اعضاء راس ساعت 16  و با استادي راهنماي گرامي آقا حبيب الله  آغاز گرديد :

در این جلسه آقا حبيب الله بخش دوم مطالب سي دي نقض فرمان را ارايه نمودند که خلاصه مطالب ارايه شده به شرح زير است :

1- انسان بايستي با تاسي از فرمان الهي همواره از اصل تغافل و چشم پوشي ديگران استفاده کند يعني عيوب ديگران را نبيند .

2- در کنگره 60 محبت خود يک وادي است آنهم مهمترين وادي ، ما از اين وادي مي آموزيم که بايستي به ديگران محبت کرد اما محبت بدون انتظار و توقع .

3- خداوند بزرگ بسيار رحمان و رحيم است اگر هم جايي از جهنم صحبتي مي شود بيشتر نقش انذار دهنده دارد نه خشم و غضب .

4-  افرادي که از وادي محبت دور هستند زندگي را به خودشان و ديگران سخت مي کنند .

5- نکته ديگر اينکه هرچه يک فرد بيشتر در تاريکي ها وارد شود زماني که از تاريکي به سمت روشنايي و نور باز ميگردد لذت او از روشنايي بيشتر است البته اين به آن معنا نيست که ما براي لذت بردن بيشتر خودمان را در تاريکي ها وارد کنيم و تاريکي را تجربه کنيم بلکه منظور اينست که اگر يک فردي به هردليل تاريکي را تجربه کرد لذت او از روشنايي بيشتر خواهد بود .

6- آزمايش هاي الهي براي تکامل ما است خداوند مي فرمايد چه بسا چيزهايي که به ظاهر براي انسان ناخوشايند است ولي در آن خير و برکت براي انسان وجود دارد .

7- توبه يعني برگشت به نقطه صفر اگر فردي به جهت منفي برود و متوجه اشتباه خودش بشود توبه کردن يعني برگشتن او به نقطه اي که حرکت به سمت منفي را از آنجا شروع کرده است .

8- نکته ديگر اينکه ما نبايد خودمان را از ديگران بالاتر و برتر بدانيم و ديگران را ضعيف فرض کنيم بلکه بايد خودمان را از ديگران پايين تر بدانيم

پس از آن هريک از حاضرين در اين خصوص مطالبي را ارايه کردند .

جلسه در ساعت 17.45  پايان يافت .                   

+ نوشته شده در  سه شنبه سی و یکم تیر 1393ساعت 23:20  توسط محمد  | 

وادي يازدهم

بنام خدا

جلسه پنجشنبه لژيون در شعبه آکادمي در تاريخ  1393.04.26 با حضور تعداد 20 نفر از اعضاء راس ساعت 14.30  با استادي آقا محمدرضا  و با دستور جلسه وادي يازدهم  آغاز شد.

 

با شروع جلسه استاد از اعضاء لژيون خواستند تا نظرات و تجارب خود را پيرامون وادي يازدهم بيان نمايند که اعضاء نيز مطالب با خلاصه زير ارايه نمودند :

1-  خروشندگي و جوشش نشان دهنده اين است که با تلاش و کوشش مي توان به مقصد و مقصود رسيد همچنان که رودهاي خروشان و چشمه هاي جوشان به بخر و اقيانوس مي رسند .

2-  هر فرد بايد همانند چشمه از خودش جوشش داشته باشد و نبايد منتظر اقدامي توسط ديگران باشد .

3- برداشت ديگر اينکه يک چشمه و رود براي رسيدن به دريا بايستي در مسير خود گياهان درختان و زمين هاي خشک را سيراب کند در مثال آن اينکه اگر نعمتي از سوي خداوند به ما داده شد نبايد آن را فقط براي خودمان نگه داريم بلکه بايد از منافع آن ديگران را هم بهره مند سازيم .

4- رکود مانع از رسيدن ما به هدف مي شود حرکت همانند رود خروشان و چشمه جوشان مقدمه رسيدن به هدف مي باشد .

 جلسه در ساعت 16 با دعاي کنگره 60 پايان يافت

 

+ نوشته شده در  پنجشنبه بیست و ششم تیر 1393ساعت 22:15  توسط محمد  | 

نقض فرمان

بنام خدا

جلسه سه شنبه لژيون در پارک در تاريخ 93.04.24 با حضور تعداد 15 نفر از اعضاء راس ساعت 16  و با استادي راهنماي گرامي آقا حبيب الله  آغاز گرديد :

در این جلسه آقا حبيب الله مطالب سي دي نقض فرمان را ارايه نمودند که خلاصه مطالب ارايه شده به شرح زير است :

1-   نقطه آغازين ورود به تاريکي ها شرک است .

2-  اگر نقض فرمان صورت پذيرد انسان گرفتار مي شود همچنان که اولين نقض فرمان توسط حضرت آدم موجب شد تا براي او گرفتاري ايجاد شود .

3- اگر همانند انسان هايي که در گرفتاري ها و آزمايش هاي متعدد خداوند صبر پيشه کنيم و مطيع خدا باشيم به جايگاه بالا مي رسيم .

4-  همه انسان هايي که در تاريکي ها هستند مشرک هستند انسان هاي مشرک تا از شرک دست بر ندارند در حهنم هستند و اگر قصد برگشت از شرک را داشته باشند ديگر به او مشرک نمي گويند .

5- اثر کلي شرک روي اختيار و انتخاب انسان است اگر انسان مشرک باشد در اختيار و انتخابش محدود مي شود .

6- عاملي که باعث مي شود انسان دچار شرک شود کسب قدرت است .

7- انسان نافرمان با نيروهاي منفي پيمان مي بندد .

8- ثروتي که انسان از راه نافرماني بدست مي آورد در حقيقت مال ما نيست و نمي توانيم در آن هرکاري خواستيم بکنيم و اگرهم بکنيم لذتي نخواهيم برد و نهايتش جهنم است .

پس از آن هريک از حاضرين در اين خصوص مطالبي را ارايه کردند .

مقرر شد در جلسه بعد بخش دوم مطالب اين سي دي  توسط آقا حبيب الله ارايه گردد .

جلسه در ساعت  17.40 پايان يافت                   

+ نوشته شده در  سه شنبه بیست و چهارم تیر 1393ساعت 22:34  توسط محمد  | 

حرمت کنگره 60

بنام خدا

جلسه پنجشنبه لژيون در شعبه آکادمي در تاريخ  93/4/19 با حضور تعداد 23 نفر از اعضاء راس ساعت 14.30  با استادي راهنماي گرامي آقا حبيب الله و با دستور جلسه حرمت کنگره 60  آغاز شد.

خلاصه رهنمودهاي استاد :

1-  فرزندان ما افراد تحت امر ما نيستند بلکه وظيفه ما هدايت و راهنمايي آنان است اين راهنمايي راه دارد و راه آن نصيحت کردن نيست امر و نهي کردن نيست وقتي امر و نهي مي کنيم و نصيحت مي کنيم که خود نوعي امر و نهي کردن است اگر فرد قبول نکند و اجراء نکند اولين کسي که صدمه مي خورد خود ما هستيم .

2-  راه درست هدايت و راهنمايي فرزندان آموزش دادن به آنها است ياد دادن امور به آنها است اين آموزش و هدايت و تعليم و تربيت توام با صبر است اصلاً امور تربيتي اموري زمان بر هستند و صبر شاه کليد امور تربيتي است .

3- اگر اين طرز تفکر را که بعضي از ما داريم که فرزندان ما تحت امر ما هستند را اصلاح نکنيم هرگز در راه اصلاح قرار نمي گيريم و هميشه موجب مي شويم تا هم زندگي به خودمان و هم به اطرافيان ما سخت بگذرد .

4- بعضي مي گويند چکار کنيم مجبوريم بسوزيم و بسازيم اين جمله درست نيست فرد باهوش و زيرک کسي است که حتي در سخت ترين شرايط زندگي نگذارد به خودش و خانواده اش سخت بگذرد .

در ادامه  اعضاء در خصوص محور جلسه نظرات خود را ارايه کردند .

جلسه در ساعت 16 با دعاي کنگره 60 پايان يافت .

+ نوشته شده در  پنجشنبه نوزدهم تیر 1393ساعت 22:31  توسط محمد  | 

نقض فرمان

بنام خدا

جلسه سه شنبه لژيون در پارک در تاريخ 93/4/17 با حضور تعداد 18 نفر از اعضاء راس ساعت 16  و با استادي آقا عطا آغاز گرديد :

در این جلسه مقرر بود آقا حبيب الله مطالب سي دي نقض فرمان را ارايه نمايند که با توجه به عدم حضور ايشان به صورت خلاصه توسط آقا وحيد ارايه گرديد :

پس از آن هريک از حاضرين در اين خصوص مطالبي را ارايه کردند .

مقرر شد در جلسه بعد مطالب اين سي دي مجدداً توسط آقا حبيب الله ارايه گردد .

جلسه در ساعت 17.40  پايان يافت  .    

+ نوشته شده در  سه شنبه هفدهم تیر 1393ساعت 22:24  توسط محمد  | 

شيشه و تخريب هاي آن

بنام خدا

جلسه پنجشنبه لژيون در شعبه آکادمي در تاريخ  93/4/12 با حضور تعداد 23 نفر از اعضاء راس ساعت 14.30  با استادي آقا عطا و با دستور جلسه شيشه و تخريب هاي آن  آغاز شد.

 

در اين جلسه هريک از اعضا تجربه خود را از تاثير ماده مخدر شيشه بر مسافرانشان در زماني که آنان مصرف کننده مواد مخدر بودند را بيان کرده و حالات و اثرات آن را مورد بحث قرار دادند .

جلسه در ساعت 16 با دعاي کنگره 60 پايان يافت .

+ نوشته شده در  پنجشنبه دوازدهم تیر 1393ساعت 23:48  توسط محمد  | 

ايمان

بنام خدا

جلسه پنجشنبه لژيون در شعبه آکادمي در تاريخ 1393/4/5 با حضور تعداد 23 نفر از اعضاء راس ساعت 14.30  با استادي راهنماي گرامي آقا حبيب الله و با دستور جلسه ايمان به کنگره  آغاز شد.

خلاصه مطالب استاد :

1-  کسي که به کنگره مي آيد مي بايستي به همه داده هاي کتگره و سياست ها و نظراتش ايمان داشته باشد يعني بدانيم هرآنچه کنگره مي گويد بعنوان بخشي از پروسه درمان اعتياد مسافران و نيز کمک به همسفران براي ياري مسافران حائز اهميت است اگرچه به نظر پيش پا افتاده باشد و يا با نظرات ما در تناقض و تضاد باشد .

2-  مهم اينست که ما خواسته ها و روش هاي قبلي خود را بايستي در مقابل سياست ها و برنامه هاي کنگره کنار بگذاريم تا به موفقيت برسيم اينجا آموزش هاي خاصي دارد که تنها با بکار بستن صد در صدي آنها مي شود به نتيجه رسيد .

3- اخيراً در جلسه اي مسئولين ذيربط در کنگره با برپايي اردوهاي يکروزه مخالفت کردند و برگزاري آن را ممنوع اعلام نمودند که ما هم بايستي در اطاعت اين امر کوشا باشيم و قطعاً در اين هم آموزش هايي است که قطعاً براي ما درسهاي زيادي در بر خواهد داشت .

در ادامه هريک از اعضاء مطالبي در خصوص موضوع اثرات مثبت اردوها بر روي اعضاء مباحثي را مطرح نموده و درخواست نمودند حتي المقدور اين اردوها برگزار شود .

جلسه در ساعت 16 با دعاي کنگره 60 پايان يافت .

+ نوشته شده در  یکشنبه هشتم تیر 1393ساعت 1:14  توسط محمد  | 

الهام از رمضان

بنام خدا

جلسه سه شنبه لژيون در پارک در تاريخ 1393/4/3 با حضور تعداد 14 نفر از اعضاء راس ساعت 16  و با استادي راهنماي لژيون آقا حبيب الله آغاز گرديد :

 

 موضوع این جلسه الهام از رمضان بود که مطالب ارزنده اي توسط آقا حبيب الله بشرح زير مطرح گرديد:

رمضان ماه خودسازي و حرکت به سمت ارزشها است کساني که در تلاش هستند تا گامي به سوي ارزشها بردارند مي بايستي در اين راه به مطالبي توجه کنند که خلاصه و اهم آن به شرح زير است :

1-  بايستي در مشکلات و مصائب سعه صدر داشت و مشکلات را تحمل نمود تا نتيجه گرفت با بي صبري نتيجه دلخواه عايد نمي شود .

2-  گشاده رويي و داشتن تبسم به لب باعث خواهد شد تا براستي لب فرد خندان شود و ديگران نيز از کنار او بودن احساس آرامش بکنند بايد غم و اندوه را در درون خود نگه داريم و آن را در هرجايي بروز ندهيم .

3- پيشقدم بودن در کار خير و نيک و مشوق بودن در کار خير .

4-  نبايد کينه اي باشيم بايد سعي کنيم کينه کسي را به دل نگيريم گذشت داشته باشيم .

5- حسادت نداشته باشيم حسادت يعني اينکه آرزو داشته باشيم تا نعمت ها از ديگران سلب شود و اين بدترين حالت انسان است .

6- عيب جو نباشيم همچون مگس که از همه جاي سالم يک نفر به دنبال محل زخم و عفونت فرد مي گردد و آنجا را انتخاب مي کند ماهم اگر به دنبال عيب ديگران باشيم همين صفت مگس را خواهيم داشت .

7- نفس خود را در اختيار بگيريم تا راحت تر بتوانيم به سوي ارزشها پيش برويم تابع نفس خود نباشيم چون نفس به بدي ها حکم مي کند.

8- مواظب زبانمان باشيم گاهي اوقات زخم يک زبان از زخم يک شمشير بيشتر اثر مي کند چون محل اصابت ضربه زخم زبان به دل فرد مقابل است اينست که به راحتي اثرش از بين نمي رود بهترين حالت داشتن سکوت است مگر اقتضاء ايجاب بکند که حرفي زده شود .

9-  بايد نرم خو و مهربان بود از خشونت و ستيزه جو بودن خودداري شود .

پس از آن هريک از اعضاء نظرات و تجربه خود را بيان کردند

جلسه در ساعت 17.40  پايان يافت .    

+ نوشته شده در  شنبه هفتم تیر 1393ساعت 23:16  توسط محمد  | 

اردوي آموزشي

بنام خدا

اردوي آموزشي لژيون در تاريخ بيست و نهم و سي ام خرداد ماه 1392 با حضور 18 نفر از اعضاء به همراه راهنماي لژيون آقا حبيب الله در منطقه جابان دماوند برگزار گرديد همانگونه که گفته شد اين اردو  آموزشي بوده و در راستاي اهداف کنگره برگزار گرديد استقرار در محل اردو در ساعت 16 پايان يافت و پس از استراحت اولين جلسه لژيون در ساعت 17.30 برگزار گرديد که محور جلسه موضوع بررسي رفتار متقابل همسفران با مسافران و نحوه بهبود بخشي به اين رفتار و ايجاد انگيزه براي مسافران براي آغاز سفر بود که هريک از اعضاء پيرامون موضوع تجربيات خود را بيان کردند و در اين موضوع مشارکت نمودند جلسه اول راس ساعت 20.30 خاتمه يافت و پس از آن شرکت کنندگان در اردو به استراحت صرف شام و اقامه نماز پرداختند .

در روز دوم اردو به تأسي از برنامه ورزش جمع هاي کنگره برنامه کوهپيمايي با حضور تقريباً تمامي شرکت کنندگان در اردو در ارتفاعات مشرف بر منطقه اردو برگزار شد ساعت شروع کوهپيمايي از ساعت 5.30 صبح آغاز و تا حدود ساعت 10 صبح که بازگشت از کوه بود ادامه پيدا کرد .

 پس از استراحت و صرف نهار اعضاء با برگزاري برنامه جمع بندي با حضور راهنماي گرامي لژيون آقا حبيب الله تشکر و قدرداني خود را از برگزاري اعلام کردند .

اردو راس ساعت 15 روز جمعه سي ام خرداد ماه خاتمه يافت .

+ نوشته شده در  جمعه ششم تیر 1393ساعت 23:14  توسط محمد  | 

پادزهر

بنام خدا

جلسه سه شنبه لژيون در پارک در تاريخ 1393/3/20 با حضور تعداد 16 نفر از اعضاء راس ساعت 16  و با استادي راهنماي لژيون آقا حبيب الله آغاز گرديد :

موضوع این جلسه سي دي پادزهر بود که توسط آقا محمدرضا ارايه گرديد خلاصه مطالب بشرح زير است:

1- در گذشته و در زماني که برده داري رايج بود ممالک استعمارگر با دزديدن افراد سياه پوست از کشورهاي آفريقايي و يا اسير کردن آنان ، اين افراد را با کشتي به کشور هايي مثل انگلستان منتقل کرده و در آنجا به عنوان برده خريد و فروش مي کردند در انتقال اين افراد گاهي صدها نفر در داخل يک کشتي با وضعيت کاملاً غير بهداشتي و غذاي کم منتقل مي شدند که تا پايان سفر بيش از سيصد تا سيصدو پنجاه تا از آنان بخاطر همين وضعيت مي مردند ليکن باقيمانده افراد که به مقصد مي رسيدند براي صاحبان آنان سودهاي سرشاري داشتند .

2- متمولين و مسئولين پارلماني و مملکتي تجارت برده را بصورت يک قانون درآورده بودند و اين کار کاملاً قانوني بود تا اينکه فردي که با برده داري مخالف بود به فکر افتاد و با يک پلتيک و نقشه توانست آناني که از تحارت برده حمايت مي کردند را با يک نقشه سوار يک کشتي تفريحي نموده و آنان را به آرامي به سوي کشتي حمل برده ها پيش برد زماني که اين کشتي به نزديکي کشتي حمل برده ها رسيد بوي تعفن شديد باعث شد تا حال آنان بهم بخورد همين امر بود که باعث شد آنان از منشاء بو جويا شوند و فرد مذکور ماجراي کثيف تجارت برده ها را براي آنان تشريح کرد و اين چنين بود که با لغو قانون برده داري اين ظلم برچيده شد .

3- اين موضوع و دهها موضوع ديگر در زندگي بشر همانند زهري خواهند بود که زندگي فرد و جامعه را مورد تهديد قرار مي دهند و تا زماني که ما به وضعيت خودمان آگاه نشويم تعفن عمل خودمان را در نمي يابيم و نمي توانيم براي آن چاره انديشي کنيم .

4- زهر ها گوناگون است که برخي بسيار خطرناکند مثل جهل و برخي کمتر ، اما همه نابود کننده هستند بنابراين همانگونه که در صورت مسموميت فردي لازم است فوري پادزهر لازم را به بدن او تزريق کنيم و در صورت عدم رساندن پادزهر موجب خواهد شد تا زندگي او از بين برود لازم است تا با تهيه پادزهر مناسب براي اينگونه زهرها نيز چاره جويي کنيم .

در ادامه هريک از اعضاء نظرات خود را بيان نمودند

جلسه در ساعت 17/40  پايان يافت .    

+ نوشته شده در  سه شنبه بیستم خرداد 1393ساعت 22:17  توسط محمد  | 

مطالب قدیمی‌تر