اعتیاد را ترک نکنید!درمان کنید!

لژيون آقاي حبيب الله رسولي (همسفران)

فضولی و آسایش

بنام خدا

جلسه پنجشنبه لژيون در شعبه آکادمي در تاريخ  1393.12.7با حضور تعداد 19 نفر از اعضاء و با دستور جلسه فضولی و آسایش با استادي راهنماي گرامي آقا حبيب الله راس ساعت 14.30  آغاز شد.

در این جلسه استاد اداره جلسه را به آقا کاظم واگذار کردند .

سپس اعضاء در خصوص موضوع جلسه و نیز مسایل مختلف مربوط به مسافران خود مطالب و تجربیات خود را ارايه نمودند  .

جلسه در ساعت 16  با دعاي کنگره 60 پايان يافت .

+ نوشته شده در  پنجشنبه هفتم اسفند ۱۳۹۳ساعت 18:48  توسط محمد  | 

فرق نگاه مسافر و معتاد

بنام خدا

    جلسه پنجشنبه لژيون در شعبه آکادمي در تاريخ  1393.11.23با حضور تعداد 17 نفر از اعضاء و با دستور جلسه فرق نگاه مسافر و معتاد با استادي راهنماي گرامي آقا حبيب الله راس ساعت 14.30  آغاز شد.

در این جلسه استاد اداره جلسه را به آقا عطا واگذار کردند .

سپس اعضاء در خصوص موضوع جلسه و نیز مسایل مختلف مربوط به مسافران خود مطالب و تجربیات خود را ارايه نمودند  .

جلسه در ساعت 16  با دعاي کنگره 60 پايان يافت .

+ نوشته شده در  پنجشنبه بیست و سوم بهمن ۱۳۹۳ساعت 19:1  توسط محمد  | 

وادی ششم و تاثیر آن روی من

بنام خدا

    جلسه پنجشنبه لژيون در شعبه آکادمي در تاريخ  1393.11.9با حضور تعداد 20 نفر از اعضاء و با دستور جلسه وادی ششم و تاثیر آن روی من با استادي راهنماي گرامي آقا حبيب الله راس ساعت 14.30  آغاز شد.

در این جلسه استاد اداره جلسه را به حسن آقا واگذار کردند پس از آن حسن آقا در خصوص موضوع جلسه و کیفیت جلسه مطالبی ارایه نمودند .

سپس اعضاء در خصوص موضوع جلسه نظرات خود را ارايه نمودند  .

جلسه در ساعت 16  با دعاي کنگره 60 پايان يافت .

+ نوشته شده در  پنجشنبه نهم بهمن ۱۳۹۳ساعت 20:45  توسط محمد  | 

سم زدایی و سم نزدایی

بنام خدا

    جلسه پنجشنبه لژيون در شعبه آکادمي در تاريخ  1393.10.25با حضور تعداد 16 نفر از اعضاء و با دستور جلسه سم زدایی و سم نزدایی با استادي راهنماي گرامي آقا حبيب الله راس ساعت 14.30  آغاز شد.

در این جلسه استاد اداره جلسه را به اینجانب محمد واگذار کردند .

سپس اعضاء در خصوص موضوع جلسه نظرات خود را ارايه نمودند  که خلاصه این نظرات و تجربیات به شرح زیر است .

1- سم و مسمومیت با اعتیاد به مواد مخدر کاملا تفاوت دارد سم به موادی می گویند که از خارج بده وارد بدن می شود و در این حالت بدن کاملا در مقابل آن واکنش نشان می دهد واکنش هایی که از یک تب ساده و یا حساسیت پوستی شروع شده و ممکن است تا اغما و مرگ نیز برسد .

2- در مسمومیت هیچگاه بدن فرد به سم عادت نمی کند و برایش لذت بخش نیست و بخشی از اعمال حیاتی وی به سم وابسته نمی شود ولی در اعتیاد این مساله متفاوت است .

3- تصور نادرست از مواد مخدر ما را برای درمان اعتیاد به مواد مخدر به سم زدایی می کشاند که طبیعتا به دلیل نادرستی تشخیص ما به نتیجه هم نمی رسد .

      هریک از اعضاء تجربه های با هزینه بالای خود را از سم زدایی بیماران خود مطرح کردند و اینکه علیرغم صرف هزینه بالا و وقت های بسیار در این رابطه صد در صد موارد بدون نتیجه بوده است

جلسه در ساعت 16  با دعاي کنگره 60 پايان يافت .

+ نوشته شده در  پنجشنبه بیست و پنجم دی ۱۳۹۳ساعت 20:16  توسط محمد  | 

فرق عمل سالم و عمل به ظاهر نیک

بنام خدا

    جلسه پنجشنبه لژيون در شعبه آکادمي در تاريخ  1393.10.18با حضور تعداد 22 نفر از اعضاء و با دستور جلسه فرق عمل سالم و عمل به ظاهر نیک با استادي راهنماي گرامي آقا حبيب الله راس ساعت 14.30  آغاز شد.

در این جلسه راهنمای لژیون ،  اداره جلسه را به آقا محسن واگذار کردند .

 

سپس اعضاء در خصوص موضوع جلسه نظرات خود را ارايه نمودند .

جلسه در ساعت 16  با دعاي کنگره 60 پايان يافت .

+ نوشته شده در  پنجشنبه هجدهم دی ۱۳۹۳ساعت 19:50  توسط محمد  | 

وادی پنجم و تاثیر آن روی من

بنام خدا

    جلسه پنجشنبه لژيون در شعبه آکادمي در تاريخ  1393.10.11با حضور تعداد 25 نفر از اعضاء و با دستور جلسه وادی پنجم و تاثیر آن روی من با استادي راهنماي گرامي آقا حبيب الله راس ساعت 14.30  آغاز شد.

در این جلسه استاد مطالبی به شرح زیر بیان نمودند :

1- آفتی که سر راه همسفران وجود دارد منیت است که انسان را در رسیدن به هدف دور می کند همه ما در معرض این آفت هستیم و اگر مواظبت نکنیم به آن دچار می شویم .

2- اگر راهنما مطلبی را برای لژیون طراحی نمود و مسیر و وظیفه ای را مشخص نمود تک تک رهجوها می بایستی آن را اجراء نمایند و در این رابطه به خودشان نگاه نکنند که دارای سابقه هستند و یا پیشکسوت هستند و ....  .

3- راهنما بسته به شناختی که از اعضاء لژیون دارد نحوه اداره و برخورد با هریک از اعضاء را طراحی میکند که این نحوه برخورد دقیقاً در راستای پروسه درمان اعتیاد قرار دارد و ما باید به این فرآیند و روش ایمان داشته باشیم تا به نتیجه برسیم .

4- عدم پذیرش این نکات سرچشمه اش همان منیت است که آفت بزرگی در راه پیشرفت انسان است .

سپس اعضاء در خصوص موضوع جلسه نظرات خود را ارايه نمودند .

جلسه در ساعت 16  با دعاي کنگره 60 پايان يافت .

+ نوشته شده در  پنجشنبه یازدهم دی ۱۳۹۳ساعت 19:49  توسط محمد  | 

امواج مخصوص

بنام خدا

جلسه يکشنبه لژيون در پارک در تاريخ 1393.10.7 با حضور تعداد 15 نفر از اعضاء راس ساعت 16  و با استادي حسن آقا و با دستور جلسه سي دي امواج مخصوص  برگزار گردید که شرح آن در نوشتارهای آینده با همین موضوع در وبلاگ درج خواهد شد .

جلسه در ساعت 17.40 با دعاي کنگره 60  پايان يافت .

+ نوشته شده در  سه شنبه نهم دی ۱۳۹۳ساعت 19:20  توسط محمد  | 

کمک کنگره به من و خدمت من به کنگره (مادی و معنوی)

بنام خدا

    جلسه پنجشنبه لژيون در شعبه آکادمي در تاريخ  1393.9.27با حضور تعداد 17 نفر از اعضاء و با دستور جلسه کمک کنگره به من و خدمت من به کنگره (مادی و معنوی) با استادي راهنماي گرامي آقا حبيب الله راس ساعت 14.30  آغاز شد.

در این جلسه اعضاء در خصوص موضوع جلسه نظرات خود را ارايه نمودند .

جلسه در ساعت 16  با دعاي کنگره 60 پايان يافت .

+ نوشته شده در  جمعه بیست و هشتم آذر ۱۳۹۳ساعت 21:14  توسط محمد  | 

وادی چهارم و تاثیر آن روی من

بنام خدا

    جلسه پنجشنبه لژيون در شعبه آکادمي در تاريخ  1393.9.20با حضور تعداد 19 نفر از اعضاء و با دستور جلسه وادی چهارم و تاثیر آن روی من با استادي راهنماي گرامي آقا حبيب الله راس ساعت 14.30  آغاز شد.

در این جلسه اعضاء در خصوص موضوع جلسه نظرات و تجربيات خود را ارايه نمودند در ادامه راهنماي ارجمند در خصوص موضوع جلسه مواردی را به شرح زیر برای حضار ارایه نمودند :

1-  در خواستن ها ، ما مختاریم نه اینکه مطلق خواستن ما شرط باشد .

2-  اگر چیزی را می خواهیم باید خدا هم بخواهد تا انجام بشود .

3-  باید همه شرایط برای تحقق خواسته ما با هم ایجاد شود .

4-  حرکت ما در جهت خواسته همان اختیار ما است که عاقبت ما را تعیین می کند .

 جلسه در ساعت 16  با دعاي کنگره 60 پايان يافت .

+ نوشته شده در  یکشنبه بیست و سوم آذر ۱۳۹۳ساعت 20:39  توسط محمد  | 

بنیان کنگره 60

بنام خدا

   جلسه پنجشنبه لژيون در شعبه آکادمي در تاريخ  1393.9.13با حضور تعداد 16 نفر از اعضاء و با دستور جلسه بنیان کنگره 60 با استادي راهنماي گرامي آقا حبيب الله راس ساعت 14.30  آغاز شد.

در این جلسه اعضاء در خصوص موضوع جلسه نظرات و تجربيات خود را ارايه نمودند در ادامه راهنماي ارجمند ضمن تبریک مجدد برای چهارمین سال رهایی آقا سروش به همسفر ایشان آقا محسن مواردی را به حضار در خصوص لزوم شرکت در جلسات کنگره فرمودند  .

 

 جلسه در ساعت 16  با دعاي کنگره 60 پايان يافت .

+ نوشته شده در  شنبه پانزدهم آذر ۱۳۹۳ساعت 18:44  توسط محمد  | 

مطالب قدیمی‌تر